Vplyv perinatálnej hypoxie v kombinácii s užívaním heroínu u matky na psychomotorický vývin dieťaťa

Chovancová, D. – Hartmanová, I. – Predná, E.