Zneužívanie liekov a drog deťmi a v adolescencii

Kresánek, J. – Plačková, S.