Skúsenosti s použitím metadónu pri detoxifikácii

Somošová, J. – Kolibáš, E. – Novotný, V.