Zneužívanie opiátov, ich analytický dôkaz a stanovenie v moči hospitalizovaných pacientov

Valuch, J. – Bauer, M.