Vplyv osobnosti profesora Matulaya na rozvoj rehabilitácie v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku

Černák, P. – Hrková, G. – Tomašových, S.