Abstinenčný syndróm u novorodenca matky závislej od heroínu – liečba tramadolom

Trnka, P. – Šagát, T. – Tuhársky, J. – Novák, I. – Topoľský, I.