Používanie návykových látok u pacientov s poruchami príjmu potravy

Dimová, N. – Kolibáš, E. – Novotný, V. – Havlíčková, E.