Základná neuropsychofarmakológia kofeínu z pohľadu adiktológie

Patarák, M.

Kofeín je xantínový alkaloid so psychostimulačným účinkom, ktorý je sprostredkovaný jeho antagonistickým pôsobením na adenozínové A2A receptory. Jeho farmakologickým cieľom sú predovšetkým striatálne A2A-D2 receptorové heteroméry. Ako neselektívny antagonista adenozínových receptorov však blokuje aj presynaptické A1 receptory, čo vedie k jeho monoamínergickému pôsobeniu. V závislosti od koncentrácie môže interagovať s GABAergickou neurotransmisiou a agonisticky pôsobiť na ryanodínové receptory. Neuropsychofarmakologickým profilom kofeínu je daný i jeho neuroprotektívny účinok, synergický účinok s antidepresívami, ale aj jeho nežiaduce a potenciálne nebezpečné účinky v kombinácii s inými psychostimulanciami.

Kľúčové slová: kofeín – adenozín – dopamín – intoxikácia kofeínom – syndróm z odňatia kofeínu – závislosť od kofeínu – psychostimulanciá