Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 52, Rok 2017, Číslo 4

Úvodník    Úvodník
Nábělek, L.
s. 163 – 164
Patarák, M.
s. 165 – 182
Daniš, M. – Turček, M.
s. 183 – 192
Rác, M. – Szántová, M. – Skladaný, Ľ.
s. 193 – 201