Pelagra ako komplikácia nadužívania alkoholu

Daniš, M. – Turček, M.

Pri závislosti od alkoholu môžu vznikať rôzne zdravotné problémy v dôsledku postihnutia rôznych orgánových systémov. V aktuálnom príspevku približujeme pelagru ako možnú komplikáciu nadužívania alkoholu. Pelagra je ochorenie spôsobené nedostatkom vitamínu B3 (niacínu), alebo jeho prekurzora tryptofánu. Pri závislosti od alkoholu je vznik pelagry podmienený zníženým príjmom niacínu alebo tryptofánu, malabsorbciou, hnačkami a hepatopatiou. Klasickou triádou klinických príznakov pelagry je syndróm „3D“, ktorý zahŕňa „dermatitídu“ (kožné príznaky), „diarrheu“ (gastrointestinálne príznaky) a „demenciu“ (neuropsychiatrické príznaky); k týmto príznakom sa pridáva aj „death“ (smrť) a následne sa hovorí o syndróme „4D“. Diagnostika pelagry je založená na rozpoznaní vyššie uvedených príznakov a ich správnom zhodnotení v diferenciálne-diagnostickej úvahe. Podpornými informáciami sú (v praxi psychiatra) (hetero-)anamnestické údaje o nadužívaní alkoholu. Dôležitým potvrdením diagnózy pelagry je pozitívna terapeutická odpoveď pacienta s typickými prezentovanými ťažkosťami na podanie vitamínu B3. Bez včasnej a správnej liečby zomierajú pacienti s pelagrou v priebehu niekoľkých rokov. Liečba spočíva v dlhodobom dopĺňaní niacínu a liečbe základného ochorenia, ktoré jeho deficit spôsobuje (vrátane odvykacej liečby závislosti od alkoholu). Vhodné je dopĺňať nielen vitamín B3, ale celé spektrum vitamínov zo skupiny B, a tiež horčík a zinok. V prevencii je dôležitá strava obsahujúca potraviny ako droždie, mäso, ryby, mlieko, vajcia, zelená zelenina, strukoviny a obilniny.

Kľúčové slová: alkohol – niacín – vitamín B3 – tryptofán – pelagra