MUDr. Vladimír Novotný, CSc. – päťdesiatročný

Kolibáš, E.