Správa o študijnom pobyte vo Švajčiarsku

André, I.