Správa z 10. svetového psychiatrického kongresu (Madrid, 23. – 28. 8. 1996)

Kolibáš, E.