Organizácia ochrannej liečby počas výkonu trestu odňatia slobody

Janáková, D.