Zkušenosti s použitím moklobemidu u diagnostického okruhu závislostí na návykových látkách

Pokora, J. – Šťastný, V.