Klinicko-sociálne prejavy vývoja alkoholizmu u veteránov afgánskej vojny

Sidorov, P. I. – Lukmanov, M. F.