Správa z 1000. socioterapeutického klubu abstinujúcich alkoholikov (Banská Bystrica, 12. 4. 1996)

Nábělek, L.