Správa z 8. kongresu ECNP (Benátky, 30. 9. – 4. 10. 1995)

Novotný, V.