Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 31, Rok 1996, Číslo 2

Kolibáš, E. – Novotný, V. – Valachová, T. – Heretik, A. – Gábriš, L.
s. 65 – 73
Králová, M. – Vaváková, I.
s. 75 – 80
Krabec, M. – Němec, D.
s. 81 – 84
Tiapridal v léčbě závislostí    Príspevky z praxe
Šmoldasová, J.
s. 99 – 101
Hampl, K.
s. 103 – 108
Naltrexón a liečba alkoholizmu    Na pomoc praxi
Kolibáš, E.
s. 109 – 112
Beniaková, J.
s. 113 – 117
Pavúk, A.
s. 119 – 122
HIV/AIDS a drogy    Na pomoc praxi
Staneková, D.
s. 123 – 125
Novotný, V.
s. 125 – 126