Teória prevencie relapsu u závislých od drog

Beniaková, J.