Kresba detí pri psychických poruchách a kresba mladistvých delikventov – toxikomanov a netoxikomanov

Pavúk, A.