Možnosti detekcie alkoholizmu. IX. časť. Alkoholizmus u hospitalizovaných somaticky chorých a jeho detekcia

Kolibáš, E. – Novotný, V. – Valachová, T. – Heretik, A. – Gábriš, L.