Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 31, Rok 1996, Číslo 1

Nerad, J. M. – Neradová, L.
s. 1 – 12
Nešpor, K. – Csémy, L. – Pernicová, H.
s. 13 – 21
Csémy, L.
s. 23 – 32
Novotná, J.
s. 33 – 35
Frouzová, M. – Mráčková, E.
s. 37 – 40
Frouzová, M.
s. 41 – 44
Kolibáš, E.
s. 45 – 50