Naltrexón a liečba závislosti od opioidov

Kolibáš, E.