Současné trendy v postoji k závislostem a příprava odborníků pro tuto oblast

Frouzová, M. – Mráčková, E.