Prevence návykových nemocí a nadměrného stresu u lékařů

Nešpor, K.

Lékařská profese je spojena s poměrně specifickými rizikovými a ochrannými faktory, které související s nadměrnou expozici stresem a vznikem návykových nemocí. Způsoby, jak zvládat stres a předcházet návykovým nemocem, jsme podle převažujícího mechanismu působení rozdělili do pěti okruhu. V závěru se stručně zmiňujeme o léčbě samotných lékařů.

Klíčová slova: lékař – návykové nemoci – prevence – stres