Správa z 13. slovenskej a 57. česko-slovenskej AT konferencie (Bardejovské Kúpele, 28. 9. – 30. september 2018)

Grohol, M. – Knapová, P.