Mýty o alkohole, pití a alkoholizme v primárnej prevencii abúzu alkoholu

Hincová, V.