Správa z 33. česko-slovenskej AT konferencie (Predná Hora, 7. – 10. 9. 1994)

Novotný, V.