Některé lži alkoholového a tabákového průmyslu a jejich přátel

Nešpor, K. – Csémy, L.