Farmakologická liečba závislosti od opiátov

Kolibáš, E. – Beniaková, J.