Nástup heroínu v ambulancii Psychiatrickej kliniky FN Bratislava

Provazník, V.