Nezvyčajný obraz a priebeh akútnej alkoholickej psychózy u ženy

Beniaková, J. – Fleischer, J.