Vyšší vek a problematika drogových závislostí

André, I. – Čaplová, T. – Kotuliaková, D.