Protialkohol Obz Ročník 29, Rok 1994, Číslo 2

Fleischer, J. – Kolibáš, E. – Novotný, V. – Žucha, I.
s. 49 – 54
Gdovinová, Z. – Kafka, J. – Nicák, A. – Veselá, D.
s. 55 – 63
Hirt, M.
s. 65 – 66
Frouzová, M.
s. 67 – 73
Hejda, J. – Štablová, R.
s. 75 – 79
Turček, K.
s. 81 – 83
Marihuana a hašiš aj na Slovensku?    Príspevky z praxe
Súkeník, L.
s. 85 – 89
Profous, J.
s. 92 – 94