Zpráva z 41. zasedání Evropského výboru SZO (Lisabon, 10. – 14. 9. 1991)

Vichnar, M.