Měření hladiny etanolu v krevním séru pomocí enzymatické metody

Hirt, M.