Súdnoznalecké psychiatrické posudzovanie páchateľov trestných činov spáchaných po konzume alkoholu

Fleischer, J. – Kolibáš, E. – Novotný, V. – Žucha, I.