Práca zdravotnej sestry v komunitnom systéme liečby závislostí

Pestúnová, M.