Některé problémy konzumace alkoholu v posledních dvou stoletích

Hirt, M. – Žampachová, V. – Wotke, J.