Správa zo 7. celoslovenského zjazdu socioterapeutických klubov abstinujúcich (Stará Ľubovňa, 10. – 12. 9. 1992)

Novotný, I. – Živný, H.