Možnosti terapeutického ovlivnění závislosti na alkoholu akupunkturou

Hrabal, A.