Kognitívny aspekt alkoholovej závislosti

Kondáš, O. – Kordačová, J.