Správa z 31. celoštátnej konferencie AT (Praha, 13. – 15. 5. 1992)

Novotný, V.