Porovnanie krátko- a dlhodobo abstinujúcich alkoholikov s alkoholikmi v liečbe a kontrolnými osobami. II. časť

Nociar, A.