Zpráva ze setkání pracovní skupiny zaměřené na snižování poptávky ve vztahu ke zneužíváni drog v Evropě (Oslo, 19. – 21. 6. 1991)

Nešpor, K.