Správa o zasadaní sekcie AT Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (Bratislava, 16. 1. 1992)

Novotný, V.