Porovnanie krátko- a dlhodobo abstinujúcich alkoholikov s alkoholikmi v liečbe a kontrolnými osobami. I. časť

Nociar, A.