Intoxikační psychotické stavy, "flash-backs" či metabolická porucha u polyzávislé, hraniční a antisociální osobnosti?

Nerad, J. M. – Mann, R. – Neradová, L.