Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 48, Rok 2013, Číslo 3

Úvodník    Úvodník
Miovský, M.
s. 122 – 124
Drogová závislosť a hepatitída C    Pôvodné práce
Gazdíková, K. – Gazdík, F. – Kajaba, I. – Hučková, D. – Okruhlica, Ľ. – Farkašová, D.
s. 125 – 143
Kvetková, J. – Martinove, M. ml.
s. 145 – 154
Pokora, J.
s. 155 – 163